livetochals.blogg.se

2014-03-15
17:40:00

Det finns hopp...

I år är det 10 år sedan Ulla-Carin Lindquist dog i ALS. Till hennes minne skapades en stiftelse som sedan 2005 samlar in pengar i syfte att främja och stödja forsking och information om ALS. Årligen delar stiftelsen ut ett forskarpris. 2013 års Ulla-Carin Lindquist-pris, 200 000 kronor, går till Caroline Ingre, läkare och neurolog vid Karolinska universitetssjukhuset. Caroline har nyligen påbörjat ett arbete med att utforma ett register för ALS-patienter. Målet är att försöka få en mer likvärdig vård runt om i landet, vilket registret skapar en förutsättning för.

 Caroline Ingre

I nedanstående intervju av forskargruppen i Umeå får vi en bild över ALS-forskningen idag och vad som har hänt under de senaste 10 åren? Hörde jag rätt? Enligt Peter Andersen publiceras det 57 eller 5-7 vetenskapliga artiklar per dag om ALS. I vilket fall så är forskningen intensiv. Kanske är gåtan löst om 10 år?